ร้านเกษตรนาโนออนไลน์ พิฆเณศวร์พลาซ่า ดอทคอม 

 www.phikanesplaza.com 
โทร.09 4659 4989, 08 9601 5286

Line ID: yesican59 , nickynano